Referencje


ref_dyplom

 

DYPLOM MISTRZOWSKI  wydany przez Izbę Rzemieślniczą Miasta Stołecznego WARSZAWA w dniu 2 kwietnia 1991 rok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muzeum Historyczne Miasta GdańskaMuzeum historyczne miasta Gdańska

Wielce Szanowna Pani!
Muzeum Historyczne Miasta Gdańska pragnie wyrazić serdeczne podziękowanie za życzliwą pomoc i bezinteresowne zaangażowanie w uruchomienie wielu mechanizmów zegarów eksponowanych w Domu Uphagena na wystawie czasowej "Zegary gdańskie". Z podziwem obserwowaliśmy w ciągu kilku dni poprzedzających otwarcie ekspozycji Pani pracę, z wielkim znawstwem i dużą cierpliwością poświęcała Pani wiele godzin na uruchomienie zegarów, dzięki temu wiele z nich nie tylko można podziwiać, ale także usłyszeć, nadaje to wystawie dodatkowy walor a Domowi Uphagena użycza czar minionych wieków. Raz jeszcze prosimy o przyjęcie słów podziękowania.

 

 

 

 

 

 

Muzeum narodowe w WarszawieMuzeum Narodowe w Warszawie

Muzeum Narodowe w Warszawie współpracuje z Panią Katarzyną Wierzbicką od 2002 r. Powierzyło Jej do konserwacji mechanizmy zegarów zabytkowych, m. in. precyzyjny regulator francuski z pocz. XIX w. (nr inw. SZMb 916 MNW), kwadransowe zegary szafowo-podłogowe z 3 ćw. XVIII w. (nr inw. SZMb 1036 MNW, SZMb 1240 MNW), wczesny, angielski zegar szafowo-podłogowy (nr inw. SZMb 2867 MNW) oraz zegar ścienny (nr inw. SZMb 1054 MNW). Muzeum zwraca się także do Pani Wierzbickiej o dokonywanie przeglądów i udzielanie konsultacji zegarmistrzowskich.
Z przyjemnością stwierdzamy, że wszystkie prace powierzone Pani Katarzynie Wierzbickiej,zostały wykonane z wielką, rzetelnością, na wysokim poziomie sztuki konserwacji, sumiennie i terminowo.

 

 

 

 

 

 

 

 

Powołanie na Członka Komisji EgzaminacyjnejPowołanie na członka Komisji Egzaminacyjnej

Na podstawie paragrafu 3 Uchwały lir 30 Zarządu Związku Rzemiosła Polskiego z dnia 25.11.1997 r. w sprawie: komisji egzaminacyjnych izb rzemieślniczych i dokumentów potwierdzających uzyskanie kwalifikacji zawodowych w rzemiośle oraz w sprawie sposobu przeprowadzania egzaminów, Zarząd Mazowieckiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Warszawie – Uchwałą nr 10/98 z dnia 7 lipca 1998 r. powołuje Panią na członka Komisji Egzaminacyjnej czeladniczo – mistrzowskiej dla rzemiosła zegarmistrzostwo.
Obowiązki członka Komisji Egzaminacyjnej określa Regulamin.